CO2 negatieve producten

Kwaliteitsproducten die het milieu niet belasten! Dat is precies wat we nu met zijn allen nodig hebben! Het is niet alleen nodig om minder broeikasgassen uit te stoten, het is ook nodig om ze uit de atmosfeer te verwijderen. Als de emmer te vol zit, is alleen de kraan dichtdraaien niet voldoende.

Met de producten van Dragonwood bamboe zit je goed, want deze producten nemen tijdens hun productie en gebruik, meer CO2 op dan dat ze afgeven: Een negatieve CO2 voetprint! Hiermee behoren deze producten bij de Negative Emissions Technologies (NET’s) en dragen ze bij aan een noodzakelijk gezondere toekomst.

Het broeikasgas CO2 is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de producten van Dragonwood bamboe, zelfs na het zeetransport, meer CO2 opnemen dan afstoten gedurende hun productie, transport en gebruik.

Hierdoor kunnen de hoge ambities om minder CO2 uit te stoten worden gehaald op het moment dat de producten van Dragonwood worden gebruikt.